Home

______________________________________________________________________________________________________________

Gammal man i Namibia
Gatuliv i Havanna, Kuba
Gatuliv i Uganda
Skånsk saffran, Staffanstorp


Vetenskap- och miljöjournalist

Science- and environmental journalist

Samtliga foto: Izabella Rosengren