Home

______________________________________________________________________________________________________________

Gatuliv i Havanna, Kuba
Gatuliv i Uganda
Skånsk saffran, Staffanstorp


Vetenskap- och miljöjournalist

Science- and environmental journalist

Gammal man i Namibia

Samtliga foto: Izabella Rosengren